Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’lông, Xă Dak Mol, n’qual Dak N’Soong: Tơm blân lok

06/12/2018 14:20 G12T+7

Tĕng bu ranh bon Bu Cle Nsrôi, Bu Nong, kal e, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon jă đă bu nuyh bon lan dŏng tơm blân lok tăm bư n’gar. N’king bon lan gơi mô ân mpô mpa lăp tâm bon… Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk ma bon lan bon B’lân, rblang lah tơm b’lân lok.

Abaơ, bon B’lân gĕh 175 r’năk đah lơ 830 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh lơ 95%. Gơi bri dak sâm kơl bư ngih gung trong, ntĭm khoa học kĩ thuật n’hanh ma nau gơih nsrôih pah kan bư mir jan ta nĕ nau rêh bu nuyh bon lan tâm bon lơ nar lơ đăp mpăn, lơ hao. R’noh r’năk o-ach năm 2018 hôm e 14 r’năk. Gĕh n’sĭt prăk tâm du he bu nuyh du năm kan dăch tât 40 r’keh prăk.

Ca phê lah du ntil tơm tăm dơi bon tăm âk, jêh peh gĕh n’sĭt lơ 3 tân du hec ta

Dơi Bri dak nsu bư bong dak hoch nĕ 17 hec ta neh lŏ tâm bon lĕ gĕh dak dŏng gơi tăm ba lŏ du năm 2 yan

Bri dak kơl ân ndrôk n’kuăng Brahman ân ma ăp r’năk chiă rong hao nau kan chiă rong ndrôk rpu

Nau wăng sa hao, âk r’năk bon lan Bu Nong tâm bon lĕ bư ngih wâl têh uĕh

Nô Y Sam, Bí thư chi bộ, Kô ranh bon B’lân (tâl 2 bơh ma ti) way jă đă mpôl druh ndăm tâm r’nglăp r’gop, nsrôih pah kan wăng sa ân uĕh

Wâl rbŭn bon dơi Bri dak, bu nuyh bon lan pah kan ndrel bư jêh

A Trư

3,079
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.