Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jos Đăk N’Jút, xar Quảng Tân, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx
  • 23/07/2020 13:50
  • Trơưs zơưv Điểu Toan, Tsưr jos Đăk N’Jút, thâuv ntêx muôx iz lênhx nênhs M’nông bê hu N’Jút lo cxuô xênhv côngs nhênhx chia zơưv cangr tangs nro thangx hangr jôngr iz puôk ndil jos nhis hnuôr. Thâuv ntơư, zơưv N’Jút uô tsêr ntơưv ntul đêx chia zôngx ziv grang đêx sir zôngv. Uô kangz zơưv tuôk, cxuô lênhx tưz zuôr zơưv luz bê hu tsuô tul đêx thâuv ntêx zơưv tsinhr grang đêx lus sir zôngv hu uô Đăk N’Jút.
  • Jos Bu N’đơr, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos hu lox
  • 16/07/2020 10:34
  • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Bu N’đơr hak, thâuv nzur luz nênhx nênhs M’nông los six txov nhev, yênhx shông pluôs. Tsuôl thâuv hur jos muôx ntênhk tuôs, yôngz cul los sis thâuv jêx jos tsov cưv lêr, hôis... mas pêx xinhv li lo hnox tsâu hâuk kâul...
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.