Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jos Bu Sir, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Jos lus uô cê
  • 04/03/2021 10:17
  • Trơưs iz cxa nênhs ntâu shông jos Bu Sir, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) has, thâuv ntêx nhoz ntơưv thangx tsangv đriv Campuchia haz hênhx Đăk Mil (nhis nuôr), nênhs M’nông khênhx uô nênhx nhoz yênhxx pangz tsơưs zâu.
  • Jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong): Jos tuôr njaz tsi hur
  • 25/02/2021 10:12
  • Trơưs nênhs lâul K’Greo, thâuv ntêx pêx xinhv hur jos khênhx uô nênhx nuz kror nuôr nuz kror uz đrul nghêx chok blêx haz kôngz lông lur nôngz nhôngl pês têz. Luz nênhx txov nhev, tangs cil môngl uô têz nzur, tsâuk ntul li lus txus tsêr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.