Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bon Phai Kol Pru Ðăng, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
  • 01/11/2018 14:53
  • Nĕ dơh, bon kơp tâm bon Phai Kol, bơh pĭt dak tâm ka lang Gia Nghĩa. Jêh năm 1975, bon Phai Kol dơi bu tâm pă jêng bar bon, du đah bon jêng bon Phai Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa), ăp bu nuyh ba bă tât hăn rêh ta xă Dak Nia, ndâk bon Phai Kol Pru Ðăng.
  • Bon Bu Sôp, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
  • 18/10/2018 10:56
  • Tĕng nau bu nuyh Mạ, Bu Sôp lah “Yôk prêh”. Che K’Bi, bu ranh bon Bu Sôp n’kôch, bon Bu Sôp gĕh ntơm kal e. Ntơm sa ơm, bu nuyh Mah tât rêh pah kan bư mir jan ba ta jâng yôk, muih bri tăm ba, tăm tơm mpon kao plông… Jŏ jêh rĭ, bu nuyh bon lan tât ta aơ rêh âk tay, njêng bon moh săk kuăl lah “Bu Sôp”.
  • Bon N’Jrêng, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
  • 11/10/2018 10:09
  • Che K’Wơn, bu nong Mạ, Kô ranh n’gâng Mặt trận bon N’jrêng ân gĭt, tĕng ndơn n’kôch kal e, du măng ang khay, âk bu nuyh ranh âk năm saơ trôk ang tâm ban du mlâm jrêng mpoh ang tâm ka lang bon nĕ hăn păng moh săk bon jêng N’Jrêng, rblang lah bon ŭnh ka đen (jrêng). Abaơ, nĕ bon gĕh săk bu moh kah N’Jrêng.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.