Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon U3, bon jê Ea T’ling, n’qual Čư Jŭt
 • 05/03/2020 10:33
 • Bon U3, bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt) dơi bri dak tâm pă tă bơh bon U tơm jêng ăp bon U1, U2, U3, r’noh huy neh ntu lĕ r’ngôch rlau 200 hec ta; 950 r’năk đah 1.350 bu nuyh; 6 bu nong oh nô rêh ndrel, tâm nĕ Bu Nong tơm gĕh rlau 20%.
 • Bon U2, bon jê Ea T’ling, n’qual Čů Jŭt
 • 27/02/2020 15:09
 • Tĕng ăp bu ranh âk năm ta bon n’kôch ân gĭt, yor r’noh bu nuyh hao n’hanh neh gŭ neh pah kan bư mir jan ba pơk huy nĕ năm 2007, bon U lĕ dơi bri dak tâm pă jêng 3 bon mhe lah gĕh U1, U2, U3.
 • Bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt: Săk du ntu dak
 • 13/02/2020 10:26
 • Tĕng ăp bu ranh tâm bon ân gĭt, bu nuyh R’đe rêh ntơm kăl e tât abaơ ta bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt. Ta năm nĕ tâm bon gĕh du mlâm ntu dak mô dơi suăt tâm yăn kăl wai, ntu dak jêng ndrâm dak dŏng ngêt sa ŭm tôh bu nuyh bon lan ăp nar. Yor mĭn aơ lah dak yor brah yang ân dŏng nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk ntu dak Ea Trum gơi moh săk bon jêng bon Trum (tĕng nau R’đe, Trum nĕ lah ntu dak).
 • Bon K’Ña, xă Dak Wil, n’qual Čư Jŭt: Săk moh du ntu dak
 • 06/02/2020 10:06
 • Bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm Y Nuăn Niê Kdăm, ta bon K’Ña n’kôch ân gĭt, kăl e bon tơm bu nuyh R’đe tâm bon lah bon Trum, xă Dak Wil abaơ. Ta mông rĭ gĕh phung Lao tă bơh Bon Ðon tât ta mpeh bri dăch bon gơi hăn jô, yor lĕ dak ngêt nĕ tât măng khăn păng bêch tâm bri.
 • Bon Nui, xă Tâm Thắng, n’qual Čư Jŭt: Săk moh ntu dak
 • 12/12/2019 14:18
 • Tĕng gru gĕh âk nau blau Y Sim Ê ban n’kôch ntơm bơh kăl e, bu nuyh R’đe lĕ pah kan, rêh ta bon Nui. Kăl e, yor mô tŏng dak dŏng tâm nau rêh ôi mhau nĕ gĕh âk bu nuyh tâm bon lĕ hăn tât bơh pĭt bon kuyh ntu dak gơi joi dak dŏng.
 • Bon Choih, xă Ðức Xuyên, huyện Krông Nô: Bon gĕh âk choih
 • 28/11/2019 14:28
 • Bu ranh bon Y Sú, ta bon Choih n’kôch ân gĭt, nĕ dơh bu nuyh Bu Nong Preh rêh ntơm bơh kăl e ta bon Choih. Ta nau tâm lơh tâm su đah My, bu nuyh bon lan ta bon lĕ hăn tât ta mpeh xă Nâm Nung rêh n’hanh du ma bom yor bu klŭp tâm lơh. Jêh dơi lơh sŏk lơi bri dak he bu pit, ăp r’năk bon lan gŭ rêh ơm ta xă Nâm Nung. Tât tâm năm 1990 ăp r’năk bon lan plâ sĭt ta bon ơm gơi ndâk njêng tay bon Choih.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.