Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Bu Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong)
 • 14/02/2019 16:21
 • Bon Bu Bơ abaơ gĕh 136 r’năk đah lơ 500 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 60%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh lah ca phê, tiêu, điều n’hanh ăp ntil tuh vanh…. Bơh đah nsrih tăm ăp ntil tơm, bu nuyh tâm bon hôm chiă rong âk rbăn mlâm ndrôk rpu, pêp iăr gơi n’hao prăk n’sĭt tâm nau pah kan.
 • Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Bon yông yăng
 • 27/12/2018 10:05
 • Tĕng bu ranh Y Krah, kal e, bu nuyh Bu Nong tâm bon lan bư wâl gŭ deh ngăn. Ta pĭt wâl, bu dŏng rse iêl kât yăng n’drănh mô rĭ yăng chê ndơ sa n’hanh yông prêh đah neh tâm 50 cm gơi mô gĕh so, meo, sam… sa. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk bon lan bon Bu N’Jang, moh lah bon yông yăng.
 • Bon MPôl, Xã Dak Môl (Dak N’Soong): Bon âk bu nuyh rêh, âk jrŏng rnoi
 • 20/12/2018 10:45
 • Tĕng bu ranh bon Y Lưu n’kôch, kal e, bu nuyh Bu Nong tĕng tĕng jrŏng rnoi n’hanh ăp mpôl rêh êng du bon… Du tâ, kô ranh bon lĕ dơn âk bu nuyh gĕh mpôl êng rêh ndrel tâm bon, jêh rĭ hao jêng du bon têh n’hanh moh săk bon tât abaơ lah bon Mpôl, rblang lah bon âk bu nuyh rêh, âk jrŏng rnoi.
 • Bon R’lông, Xă Dak Mol, n’qual Dak N’Soong: Tơm blân lok
 • 06/12/2018 14:20
 • Tĕng bu ranh bon Bu Cle Nsrôi, Bu Nong, kal e, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon jă đă bu nuyh bon lan dŏng tơm blân lok tăm bư n’gar. N’king bon lan gơi mô ân mpô mpa lăp tâm bon… Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk ma bon lan bon B’lân, rblang lah tơm b’lân lok.
 • Bon R’lông, xă Dak Môl,n’qual Dak N’Soong: R’lông têh
 • 29/11/2018 10:05
 • Tĕng bu ranh bon Y’Ðách, Bu Nong, ntơm năm tâm lơh đah Prăng, My, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon dŏng du mlâm r’lông têh gơi bư ndơ dŏng mbơh ma bu nuyh bon lan gĭt lah gĕh ăp ntil nau m’ak, nau r’ngot mô rĭ gĕh phung m’hĭk hăn lăp tâm bon lan…
 • Bon Phai Kol Pru Ðăng, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
 • 01/11/2018 14:53
 • Nĕ dơh, bon kơp tâm bon Phai Kol, bơh pĭt dak tâm ka lang Gia Nghĩa. Jêh năm 1975, bon Phai Kol dơi bu tâm pă jêng bar bon, du đah bon jêng bon Phai Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa), ăp bu nuyh ba bă tât hăn rêh ta xă Dak Nia, ndâk bon Phai Kol Pru Ðăng.
 • Bon Bu Sôp, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
 • 18/10/2018 10:56
 • Tĕng nau bu nuyh Mạ, Bu Sôp lah “Yôk prêh”. Che K’Bi, bu ranh bon Bu Sôp n’kôch, bon Bu Sôp gĕh ntơm kal e. Ntơm sa ơm, bu nuyh Mah tât rêh pah kan bư mir jan ba ta jâng yôk, muih bri tăm ba, tăm tơm mpon kao plông… Jŏ jêh rĭ, bu nuyh bon lan tât ta aơ rêh âk tay, njêng bon moh săk kuăl lah “Bu Sôp”.
 • Bon N’Jrêng, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
 • 11/10/2018 10:09
 • Che K’Wơn, bu nong Mạ, Kô ranh n’gâng Mặt trận bon N’jrêng ân gĭt, tĕng ndơn n’kôch kal e, du măng ang khay, âk bu nuyh ranh âk năm saơ trôk ang tâm ban du mlâm jrêng mpoh ang tâm ka lang bon nĕ hăn păng moh săk bon jêng N’Jrêng, rblang lah bon ŭnh ka đen (jrêng). Abaơ, nĕ bon gĕh săk bu moh kah N’Jrêng.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.