Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Ja Lŭ, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Bon gĕh âk ja n’hanh lŭ
 • 26/06/2020 15:08
 • Tĕng kô ranh bon Ðiểu Bĩnh n’kôch, kăl e, bu nuyh Bu Nong way hăn yô mpô mpa tâm bri. Du nar rĭ, gĕh du huê bu nuyh bon lan hăn yô, yor nuih n’hâm mĭn ŭch yô ngăch gĕh mpô mpa nĕ bu nuyh aơ “way măt uănh” saơ du mlâm mpô mpa dôl bơh năp păng nơm, nĕ păng sŏk na panh ta mpô mpa aơ.
 • Bon Diêng Ngaih, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Săk du n’hor dak
 • 04/06/2020 13:38
 • Tĕng Kô ruanh bon Ðiểu Nai, kăl e, tâm ka lang bon Diêng Ngaih, (xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức) gĕh du n’hor dak jê (moh săk lah Diêng Ngaih) gĕh dak rsang hoch mô dơi suăt tâm ăp năm, bu nuyh bon lan rêh n’hanh pah kan dăch n’hor dak, ăp bu nuyh tât ta aơ bâk dak dŏng.
 • Bon Bu Dâng, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Săk ndrênh lŏ
 • 28/05/2020 15:04
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh âk năm ta bon Bu Dâng, kăl e bu nuyh Bu Nong joi sa, gŭ rêh tâm yôk, bơh pĭt yôk mô rĭ ta dăch ăp n’hor dak. Jêh năm 1975, bu nuyh Bu Nong lĕ joi ntŭk uĕh nơih ngăn, nơih joi nau wăng sa n’hanh gŭ rêh jŏ năm.
 • Bon Bu Krăk, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Bon Krăk
 • 23/04/2020 14:34
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh âk năm ta bon Bu Krăk n’kôch, kăl e bu nuyh bon lan ta bon way gĕh âk nau ji kop, nau ji tưp, n’hanh gĕh âk bu mhĭk nhŭp, dông, bư âk nau m’hĭk tâm bon lan. Du măng jêh rĭ, bu ranh bon mbơi saơ du huê bu nuyh tât hăn n’kôch “Lah ŭch bu nuyh bon lan mô gĕh nô nau m’hĭk tât, ôi tau khăn may hăn ơm ta leng dak, bơh năp bôk n’hor dak hoch bơh pĭt bon gơi bư brah ma bar mlâm bêh krăk”.
 • Bon Bu Dăr, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Săk du n’hor dak
 • 16/04/2020 10:02
 • Tĕng ăp bu ranh ranh ta bon Bu Dăr n’kôch, kăl e bu nuyh Bu Nong way gŭ rêh ta ntŭk aơ tau klak rêh ta ntŭk êng. Jêh trơn ntŭk gŭ tât ta du n’hor dak, khăn păng muih bri bư mir jan ba. Jêh rĭ phung aơ lĕ ndâk nkra ngih wâl n’hanh ndâk njêng bon mhe ta aơ. Ntơm bơh nĕ, bu lĕ moh săk ma bon khăn păng nơm jêng Bu Dăr (rblang lah du phung bu nuyh rêh dăch kơh dak Dăr).
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.