Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Dak Gân, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil
 • 13/06/2019 14:57
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh ta bon Dak Gân n’kôch, ta năm Prăng uănh gai bri dak âk bon bơh bu nuyh Bu Nong rêh nchŭn ta mpeh Ðức Lập (tâm klang n’qual Dak Mil abaơ), yor du tâm lơh tâm su n’hanh mô tŏng neh bư mir jan ba nĕ gĕh du mphung Bu Nong lĕ tât ta xă Dak Gân abaơ gơi ndâk njêng bon mhe, Yor ta ntŏk bon gĕh du n’hor dak hoch thăng nĕ khăn păng tâm gân gơi găn dak.
 • Bon Bu Dak, xă Thuận An, n’qual Dak Mil
 • 06/06/2019 10:18
 • Tĕng bu ranh bon Y Yăm n’kôch, ta năm Prăng uănh gai, gĕh bar mpôl bu nuyh Bu Nong tă bơh ăp mpeh n’gor Quảng Ðức ơm hăn tât ta n’qual Dak Mil, n’gor Dak Nong abaơ rêh.
 • Bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil): Bon moh săk dak trâp gĕh âk pa rêh
 • 30/05/2019 13:41
 • Tĕng âk bu nuyh ranh Bu Nong ta bon Sar Pa n’kôch, kăl e lah tât muih jom, bư mir jan ba ta mpeh Thuận An abaơ, bu nuyh bon lan way saơ n’hanh gĕh nhŭp âk ngăn pa rêh ta dak trâp bơh pĭt mir ba. Yor nĕ, lah sĭt ndâk njêng bon mhe, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon lah Sar Pa (rblang lah dak trâp gĕh âk pa).
 • Bon Bu N’Drung Lu, xă Dak Ndrung (Dak N’Soong): Bon săk Kô ruanh bon
 • 16/05/2019 13:59
 • Tĕng bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, bon Bu N’Drung Lu dơi bu nklah tă bơh bon Bu N’Drung. Yor r’noh bu nuyh hao âk, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan gĕh kô ruanh bon săk moh N’Drung lĕ hăn rêh ta ntŏk êng jêh rĭ ruah du huê kô ruanh bon mhe moh săk lah Lu.
 • Bon Bu R’wah, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon dak wănh
 • 25/04/2019 19:37
 • Tĕng bu ranh bon Ðiểu Ngót bon Bu R’wah, kal e du jrŏng rnoi bu nuyh Bu Nong rêh ta mpeh gĕh 3 n’hor dak leo hoch du ntŏk tâm klang bon, bư jêng du ntŏk dak jru wănh wil, jêh rĭ tĕng dak hŏch thluh bơh tach bon. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk ma ntŏk aơ lah Dak R’wah, rblang lah n’horr dak wănh. Jêh tât hăn rêh ta xă Dak N’Drung, jêh ndâk njêng bon mhe, phung bu nuyh aơ lĕ moh săk jêng Bu R’wah, rblang lah bon dak wănh.
 • Bon Bu Dôp, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon Brah bêh
 • 18/04/2019 09:38
 • Tĕng bu nuyh ranh tâm bon Bu Dôp n’kôch, kal e gĕh tâm 30 r’năk bu nuyh bon lan Bu Nong rêh tâm dŭng yôk, ăp mpeh gĕh yôk n’king; lah ŭch hăn tâm bon bu nyh bon lan way hăn du n’hor dak, dak thăng ngăn. Bu nuyh ta bon aơ lĕ bư ma bêh (brah bêh) gơi mât uănh nau rêh bon lan ân đăp mpăn.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.