Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bon Ol Bu N’Tŭng, xă Quảng Tín (Dak R’lâp): N’đơn n’kôch sa play bri
  • 24/09/2020 16:48
  • Tĕng n’đơn n’kôch, kăl e gĕh du phung druh ndăm bu nuyh Bu Nong hăn pâl tâm bri, joi pĕ play bri sa. Khăn păng sa âk ngăn, yor gĕh êng du huê bu druh ji đit mô janh sa khă dŭt ma kơnh sa. Jêh băl tâm jă sĭt tât bơh pĭt bri, bu ur aơ bư ji lah chuêl pêh jêh rĭ pâ sĭt ta ntŭk ơm sŏk.
  • Bon Dak N'Jŭt, xă Quảng Tân, n'qual Tuy Ðức: Săk du n'hor dak
  • 23/07/2020 13:50
  • Tĕng che Ðiểu Toan, Kô ranh bon Dak N'Jŭt n'kôch, kăl e gĕh du huê bu nuyh bu nong moh săk N'Jŭt dơi ăp jrŏng rnoi bă bă ân păng mât chiă lĕ r'ngôch neh ntu bri dak bơh pĭt bon abaơ. Ta mông rĭ, che N'Jŭt ndâk nkra wâl gŭ ta pĭt n'hor dak gơi dăch sŏk dak dŏng ŭm tôh ngêt sa. Jêh che khĭt, ăp bu nuyh tâm bon du nuih bư tĕng nau kan sŏk săk che N'Jŭt gơi moh săk ma bon.
  • Bon Bu N’đơr, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Bon Rvan sa
  • 16/07/2020 10:34
  • Tĕng ăp bu nuyh ranh âk năm ta bon Bu N’đơr n’kôch, kăl e nau rêh bu nuyh Bu Nong mâp âk nau jêr jŏk, ăp năm mô tŏng ndơ dŏng. Gĕh tâ ntâp khĭt, tâ tâm nsông mô rĭ ăp tâ bu nuyh bon lan ndâk nau rbŭn… ta mông rĭ mơ bu nuyh bon lan dơi ngêt sa mpay…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.