Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt: Săk du ntu dak
 • 13/02/2020 10:26
 • Tĕng ăp bu ranh tâm bon ân gĭt, bu nuyh R’đe rêh ntơm kăl e tât abaơ ta bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt. Ta năm nĕ tâm bon gĕh du mlâm ntu dak mô dơi suăt tâm yăn kăl wai, ntu dak jêng ndrâm dak dŏng ngêt sa ŭm tôh bu nuyh bon lan ăp nar. Yor mĭn aơ lah dak yor brah yang ân dŏng nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk ntu dak Ea Trum gơi moh săk bon jêng bon Trum (tĕng nau R’đe, Trum nĕ lah ntu dak).
 • Bon K’Ña, xă Dak Wil, n’qual Čư Jŭt: Săk moh du ntu dak
 • 06/02/2020 10:06
 • Bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm Y Nuăn Niê Kdăm, ta bon K’Ña n’kôch ân gĭt, kăl e bon tơm bu nuyh R’đe tâm bon lah bon Trum, xă Dak Wil abaơ. Ta mông rĭ gĕh phung Lao tă bơh Bon Ðon tât ta mpeh bri dăch bon gơi hăn jô, yor lĕ dak ngêt nĕ tât măng khăn păng bêch tâm bri.
 • Bon Nui, xă Tâm Thắng, n’qual Čư Jŭt: Săk moh ntu dak
 • 12/12/2019 14:18
 • Tĕng gru gĕh âk nau blau Y Sim Ê ban n’kôch ntơm bơh kăl e, bu nuyh R’đe lĕ pah kan, rêh ta bon Nui. Kăl e, yor mô tŏng dak dŏng tâm nau rêh ôi mhau nĕ gĕh âk bu nuyh tâm bon lĕ hăn tât bơh pĭt bon kuyh ntu dak gơi joi dak dŏng.
 • Bon Choih, xă Ðức Xuyên, huyện Krông Nô: Bon gĕh âk choih
 • 28/11/2019 14:28
 • Bu ranh bon Y Sú, ta bon Choih n’kôch ân gĭt, nĕ dơh bu nuyh Bu Nong Preh rêh ntơm bơh kăl e ta bon Choih. Ta nau tâm lơh tâm su đah My, bu nuyh bon lan ta bon lĕ hăn tât ta mpeh xă Nâm Nung rêh n’hanh du ma bom yor bu klŭp tâm lơh. Jêh dơi lơh sŏk lơi bri dak he bu pit, ăp r’năk bon lan gŭ rêh ơm ta xă Nâm Nung. Tât tâm năm 1990 ăp r’năk bon lan plâ sĭt ta bon ơm gơi ndâk njêng tay bon Choih.
 • Bon Broih, bon jê Dak Mam, n’qual Krông Nô
 • 07/11/2019 14:39
 • Tĕng ăp bu ranh bon ta bon Broih, kăl w âk bon bu nuyh Bu Nong rêh, bư mir jan ba dăch Dak Drô, Dak Mam, Dak Sôr, n’qual Krông Nô. Ta mông nĕ, nau wăng sa tâm âk bon bu nuyh Bu Nong hao ngăn, bu nuyh bon lan mô gĕh ji ngot, nŭm kho ao nchoh mbăn.
 • bon Rŭng, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô
 • 24/10/2019 10:47
 • Tĕng bu ranh bon Y Xuyên, kăl e gĕh âk bon bu nuyh Bu Nong rêh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô abaơ. Ta mông aơ, gĕh du bon bu nuyh Bu Nong gĕh âk ngăn bu nuyh ji gĕh nau ji kop, mâp âk nau mayh nĕ gĕh âk ngăn bu nuyh khĭt. Yor klăch nô nau mô uĕh tât ta r’năk nĕ âk bu nuyh bon lan lĕ hăn gŭ rêh ta ntŏk êng.
 • Bon R’Câp, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô: Ndâk njêng tay bon ơm âk tâ
 • 17/10/2019 09:53
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh ta bon R’Câp, ta năm tâm lơh tâm su đah phung Prăng n’hanh bri dak My, âk bon bu nuyh Bu Nong rêh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung (abaơ tâm klang xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô). Jêh rĭ, gơi bu ma bom ntut yor tâm lơh tâm su n’hanh joi neh pah kan bư mir jan ba nĕ gĕh du bon bu nong Bu Nong hăn ta ntŏk êng rêh.
 • Bon Yôk Ju, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô: Yôk gĕh âk tơm prit ju
 • 10/10/2019 10:26
 • Tĕng bu ranh bon Y Xuyên, ta tâ tâm lơh tâm su dah My, âk bu nuyh Bu Nong têh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung, n’qual Krông Nô abaơ gĕh âk ngăn ka han bu joi nhŭp, bư khĭt bu nuyh. Âk bu nuyh tâm bon nchuăt du tâm bri gơi mô gĕh ka han bu nhŭp, n’hanh du đah bom bu tâm lơh.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.