Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Bu R’wah, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon dak wănh
 • 25/04/2019 19:37
 • Tĕng bu ranh bon Ðiểu Ngót bon Bu R’wah, kal e du jrŏng rnoi bu nuyh Bu Nong rêh ta mpeh gĕh 3 n’hor dak leo hoch du ntŏk tâm klang bon, bư jêng du ntŏk dak jru wănh wil, jêh rĭ tĕng dak hŏch thluh bơh tach bon. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk ma ntŏk aơ lah Dak R’wah, rblang lah n’horr dak wănh. Jêh tât hăn rêh ta xă Dak N’Drung, jêh ndâk njêng bon mhe, phung bu nuyh aơ lĕ moh săk jêng Bu R’wah, rblang lah bon dak wănh.
 • Bon Bu Dôp, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon Brah bêh
 • 18/04/2019 09:38
 • Tĕng bu nuyh ranh tâm bon Bu Dôp n’kôch, kal e gĕh tâm 30 r’năk bu nuyh bon lan Bu Nong rêh tâm dŭng yôk, ăp mpeh gĕh yôk n’king; lah ŭch hăn tâm bon bu nyh bon lan way hăn du n’hor dak, dak thăng ngăn. Bu nuyh ta bon aơ lĕ bư ma bêh (brah bêh) gơi mât uănh nau rêh bon lan ân đăp mpăn.
 • Bon Bu Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong)
 • 14/02/2019 16:21
 • Bon Bu Bơ abaơ gĕh 136 r’năk đah lơ 500 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 60%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh lah ca phê, tiêu, điều n’hanh ăp ntil tuh vanh…. Bơh đah nsrih tăm ăp ntil tơm, bu nuyh tâm bon hôm chiă rong âk rbăn mlâm ndrôk rpu, pêp iăr gơi n’hao prăk n’sĭt tâm nau pah kan.
 • Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Bon yông yăng
 • 27/12/2018 10:05
 • Tĕng bu ranh Y Krah, kal e, bu nuyh Bu Nong tâm bon lan bư wâl gŭ deh ngăn. Ta pĭt wâl, bu dŏng rse iêl kât yăng n’drănh mô rĭ yăng chê ndơ sa n’hanh yông prêh đah neh tâm 50 cm gơi mô gĕh so, meo, sam… sa. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk bon lan bon Bu N’Jang, moh lah bon yông yăng.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.