Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Lanh txuôl nzir suôz đruôl chiêng jos Pi Nao

11/11/2021 09:58 G11T+7

Y Lanh (zus shông 1978) nhoz jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R’lâp) zos iz hur chor nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês haz txuôl nzir văn hoar truênx thôngr jông ntơưv minhx cxưx M’nông.

Y Lanh sir jul tuôr suôz đruôl chiêng M’nông

Muôx 10 shông, Y Lanh tưz cơưv khoz đruô chiêng ntơưv nghêx nhân Y Bang haz Y Măng hur jos. Muôx 20 shông, zơưv pâuz khoz ntâu jăngx đruôl chiêng ntơưv zus minhx cxưx.

Y Lanh tsinhv muôx ntâu pangz mangx hur tuôr tsês haz phat hui di sanv văn hoar phi vâts thêv

Ntâu shông đhâu, zơưv haz pangz chiêng hur jos môngl côngv ntâu jas sênhr chêr, liên hoan hur haz tov đrâu têz qơưs xưs li sênhr chêr ntơưv Đan Mạch shông 2013, đrôngl Hồ Chí Minh shông 2017, xênhr Tuyên Quang shông 2019… Zơưv tsinhv trâu saz kra chor lơp khoa đruôl chiêng cưs trôngx qơư tsov cưv.

Y Lanh đrul cxênhx hluôs jos Pi Nao trâu saz khangr kra văn hoar truênx thôngr

Đrul pangz mangx ntơưv zus, Y Lanh lo cuôs xair khơưs côngz bê “Nghêx nhân ưu tur” hur făngz di sanv văn hoar phi vâts thêv jas tiv 3 shông 2021.

Hồ Mai

738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.