Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Lanh mât mray nau way tŭr chĭng bon Pi Nao

11/11/2021 09:58 G11T+7

Y Lanh (deh năm 1978) ta bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp) jêng du huê gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray n'hanh hao dŏng nau way bơh bu nuyh Bu Nong.

Y Lanh lĕ n'hâm suan mât may nau way tŭr chĭng Bu Nong

Ntơm 10 năm, Y Lanh nti tŭr chĭng tă bơh gru Y Banh n'hanh Y Măng tâm bon. Tât 20 năm, păng lĕ blau tŭr ăp ntil nau way tŭr chĭng bơh bu nong păng nơm.

Y Lanh gĕh âk n'hâm suan sâm mât mray n'hanh hao dŏng di sản văn hóa phi vật thể

Âk năm lĕ lăn, che n'hanh ăp gru bơh đội chĭng tâm bon way hăn tâm rlong tŭr chĭng ta ăp ntŭk, rbŭn pâl tâm bri dak n'hanh ta bri dak Ðan Mạch năm 2013, bon têh Hồ Chí Minh năm 2017, n'gor Tuyên Quang 2019... Che lĕ n'hâm suan ntĭm nti bu nuyh tâm bon tŭr chĭng.

Y Lanh n'hanh phung druh ndăm bon Pi Nao lĕ n'hâm suan mbơh ân bu gĭt nau way kăl e

Yor gĕh âk n'hâm suan ta nau kan mât mray nau way, Y Lanh dơi n'gor trĕng kơp "Gru gĕh âk nau blau" ta nau kan di sản văn hóa phi vật thể tâ 3 năm 2021.

Hồ Mai

739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.