Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Dung, nghês nhân txơưx ntâu zangv

25/04/2019 19:37 G4T+7

Zơưv Y Dung, minhx cxưx M’nông nhoz jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) zos iz lênhx nghês nhân txơưx ntâu zangv, pâuz sir zôngv ntâu zangv nhax cus lâul, hu gâux; tsov cưv haz uô lo ntâu nghi lêr lâul ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz trôngx qơư.

Đrul saz nhiav, năng khiêur, gruôl cơưv ntơưv zus, zơưv tưz txơưx sir zôngv ntâu zang vnhax cus lâul xưs li yuôz cuz tưl, yuôz trăngx, khoz chiêng…; uô lo ntâu nghi lêr lâul xưs li uô yôngz, lêr phôngv blêx yaz, lêr tol kruô… Ntơưv chor zus pâuz, zơưv tsinhv tsinhr kra pux tuz nhuôs hur haz tov đrâu jos tuôr truôx văn hoar lâul jông gâux ntơưv nênhs M’nông; trâu saz môngl biêuv jiênr ntơưv ntâu lêr hôis zos trôngx qơư, cxuô nganhx tsov cưv.

Zơưv Y Dung txơưx sir zôngv ntâu zangv nhax cus lâul xưs li cuz tưl, trăngx…

Zơưv Y Dung kra pux tuz nhuôs hur jos tsưr ziv khoz chiêng

Zơưv Y Dung kra pux tuz nhuôs hur jos tsưr ziv khoz chiêng

Zơưv Y Dung (tov cơưk făngz xik) uô nghi thưc tror uô tơưv lêr uô yôngz ntơưv tsôngv box M’nông ntơưv Hôis tsaz Buô shông 2019

A Trư

153
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.