Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Dung, gru gĕh âk nau blau

25/04/2019 19:37 G4T+7

Che Y Dung, Bu Nong ta bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lah du huê gru gĕh âk nau blau, gĭt dŏng ăp ntil ndơ uh, blau mprơ nau kal e; ndâk tâ pah kan bư brah lah yang kơt kal e bơh bu nong iê bu nuyh tâm ntŏk.

Ðah nau ŭch, nau blau ơm, nau gơih nti ôp, che blau dŏng ăp ntil ndơ pâl kal e gĕh uh nung, uh n’hôm, tur chĭng…;  pah kan bư brah lah yang kơt kal e gĕh bư brah tâm nsông, bư brah sa ba mhe, bư brah wơt mpôl băl… Tă bơh nau gĭt nĕ, che way ntĭm bu nuyh bon lan tâm bon n’hanh bơh tach bon mât mray uĕh nau way kơt kal e bơh bu nuyh Bu Nong; nsrôih hăn tâm rlong ta ăp tâ rbŭn yor n’qual, n’gor ndâk pah kan.

Che Y Dung blau dŏng ăp ntil ndu ndơ pâl uh gĕh uh nung, uh n’hôm...

Che Y Dung ntĭm bu nuyh bon lan tâm bon tur chĭng

Che Y Dung ntĭm bu nuyh bon lan tâm bon tur chĭng

Che Y Dung (lôch bơh ma ti) pah kan bư brah tâm nsông bơh bon lan Bu Nong ta tâ Rbŭn pâl yan kao Kỷ Hợi năm 2019

A Trư

118
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.