Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y A Rôn, cán bộ đoàn nhiệt tình, gương mẫu

09/08/2018 10:35 G8T+7

Từ năm 2016 đến nay, trên cương vị Phó Bí thư Đoàn xã Thuận An (Ðắk Mil), anh Y A Rôn luôn gương mẫu, nhiệt tình đi đầu trong các hoạt động của địa phương.

Anh luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động đoàn

Với mong muốn xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, anh tích cực tìm tòi học hỏi, tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Trong hoạt động Đoàn, anh luôn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, vận động các bạn trẻ sống lành mạnh và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Sự gương mẫu, tích cực của anh Y A Rôn góp phần đẩy mạnh phong trào, hoạt động của tuổi trẻ trên địa bàn ngày càng sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Anh là hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương

Y Krăk

1,548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.