Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xeik sur tơư haz bâmr huêtx chia thor jông pư đuô

20/06/2019 14:15 G6T+7

Uô ntêx zuôr môngl pư, zuôr xeik zus oz cxeik tơư tsuô cuôs sur viv tơư sur zuôr uô iz chê sur haz plăngz sur chia zôngx ziv muôx iz txil jul jông đuô.

Bâmr huêtx haz xeik sur tơư chia thor jông pư đuô

Iz făngz, xuôl ntir têk nal huêtx an thânx (nal cêr hur Đông y) phut puôr nhis zuôr pangz plơưr đha siz txil đuô haz muôx tinh thânx thoaiv mair.

Mẫn Doanh (t.h)

361
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.