Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôt ân răm jâng n’hanh pet huyệt gơi kah săk bĭch

20/06/2019 14:15 G6T+7

Lor ma hăn bĭch, he buôt bar đah jâng ân răm yor jâng răm bư săk jăn he kơt răm n’hanh răm ndul gơi he kah săk bĭch.

​​

Pet huyệt n’hanh buôt răm jâng gơi kah săk bĭch

Bơh đah nĕ, he dŏng nglau ti pet ta huyệt ân kah săk bĭch (pet kơt đường tĕng nau Ðông y) du mnĭt gơi play nuih mpât tâm ban n’hanh gĕh nuih n’hâm uĕh lor ma bĭch.

Mẫn Doanh (t.h)

355
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.