Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vương Văn Sự trâu saz uô hâux lưv kruôz ntuôl

11/11/2021 09:58 G11T+7

Đrul tsưr ziv ntâu shông uô hâux lưv hur chor tsov cưv đoanx thêv xưs li canr box kruôz ntuôl pêx xinhv, tuv txaik pênhr ngân hangx…, shông 2019, zơưv Vương Văn Sự (zus shông 1963), minhx cxưx Zir lo pêx xinhv njênhk tsang uô tsưr jos 4, xar Đăk Ha (Đăk Glong).

Hur hâux lưv, zơưv nul pâuz saz xangr ntơưv pêx xinhv, đênhr saz pêx xinhv sir jul uô nox uô hâuk; tsi mlôngl nênhs fêv hâuz nxuô, tsi cxuv chei phap luôx, tiv zix mas kuôr zênhz kuôr yuôx, tưr por, muôs nhuôs kuôl pux hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs. Tov ntêx cangz moz Covid-19 muôx cil ntâu, zơưv tsinhr has pêx xinhv uô jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx, nganhx y têr…

Zơưv Vương Văn Sự tsinhr seiz nhênhv xur mông sâuv ntơưr bor chia pâuz, pangz mangx hâux lưv

Tsưr jos Vương Văn Sự (nênhs ntông mov côir) yangv, đênhr saz pêx xinhv uô nox uô hâuk

Zơưv Sự muôx yangx 2 haz cax phê, txi 3 tênhr/ha, sâu lo yangx 200 chơưx nhiax/shông

A Trư

346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.