Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vương Văn Sự lĕ n'hâm suan jă ntĭm bu nuyh bon lan

11/11/2021 09:58 G11T+7

Yor gĕh âk năm bên pah kan ta ăp ntŭk kan tâm nĕ gĕh kan bộ jă ntĭm bu nuyh bon lan, tổ manh prăk ngân hàng..., năm 2019, che Vương Văn Sự (deh năm 1963), bu nong Nùng dơi bu nuyh bon lan săch bư kô ruanh thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong).

Tâm nau kan, che way iăt ăp ntil nau dăn joi ndơ kan bơh bu nuyh bon lan, n'hưch nuih n'hâm bu nuyh bon lan nsrôih pah kan bư mir jan ba; mô dơi iăt nau phung m'hĭk, mô bư tih nau way pháp luật, tâm nĕ gĕh nô nau ma túy, tăch r'văt kon se bu ur ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh. Yor nau ji tưp Covid-19 gĕh âk nau jêr, che way nkah bu nuyh bon lan tĕng kan di nau ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta kon bu nuyh tă bơh n'gâng kan bri dak, n'gâng kan y tế...

Che Vương Văn Sự way uănh săm bŭt báo gơi n'hao nau gĭt, tĕng kơt kan tâm nau rêh

Kô ruanh thôn Vương Văn Sự (ndô môk) ôp khâl, n'hưch bu nuyh bon lan nsrôih bư mir jan ba

Che Sự gĕh 2 hec tar ca phê, jêh kĭn gĕh tât 3 tân, n'sĭt ma r'năk păng tâm 200 r'keh prăk du năm

A Trư

345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.