Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv Tsaz Trung thu

12/09/2019 15:43 G9T+7

Tsaz Trung thu zos iz hur chor lêr hôis ntêr lus ntơưv minhx cxưx. Trung thu zos tsaz đoanx viên, zos jas chia tangs nro chuôz zis nhoz uô cê.

Nhuôs zâu mas, nuôr zos iz lêr hôis tiv zix thâuv lo môngl côngv chor hoax đôngs muôx grê haz sangx siv cxuô zangv nox tiv zix; lo uô si, siz thangv, saz xangr ntơưv zus… Tsus jas Tsaz Trung thu, cxuô lênhx uô cê muôz par trung thu, yuôx zix, chơưr chia côngv pus zơưs; seiz chor tiêt mux sênhr chêr lân-tsur nxuôr-jăngx; nox par trung thu, nhuôs zâu tơưk tênhz Trung thu haz uô si jân jan…

​​​​

Cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv, tsov cưv tsôngv langx haz chuôz zis por lênhx zov chênhr, tox điêux ciêns chia nhuôs zâu tol Tsaz Trung thu lov jêv. Ảnh: Y Krắk

​​​​​

Trung thu lo seiz li “Hnuz hôis hli zênhx”, thâuv nzur, cxuô hoax đôngs uô si, sênhr chêr lân tưz muôx cxuô kror qơư

​​​​​

Cxuô zangv par trung thu lo muôs ziv hnuz ziv ntâu zangv, pangz mangx nênhs sir zôngv…

​​​​

Nhuôs zâu xair đôx uô si huv tsuô ntu shông hur jas trung thu

​​​​​​

Cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv, tsov cưv tsôngv langx haz chuôz zis por lênhx zov chênhr, tox điêux ciêns chia nhuôs zâu tol Tsaz Trung thu lov jêv. Ảnh: Y Krắk

H' Mai

3,439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.