Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

M’ak wơt Têt Trung thu uĕh lăng

12/09/2019 15:43 G9T+7

Têt Trung thu lah du ntil nau rbŭn pâl ntơm kăl e bơh bu nong. Trung thu lah têt tâm rgŭm, lah tâ gơi bu nuyh tâm r’năk dơh dăch.

Ðah kon se, aơ jêng du ntil nau rbŭn uĕh lah dơi hăn pâl ăp ntil nau kan uĕh n’hanh dŏng sa ăp ntil banh sa; dơi hăn pâl, n’kôch nau răm m’ak, dăn nau úch, nau dăn uĕh lăng tâm nau rêh… Ta nar Têt Trung thu, ăp bu nuyh nh’hơr banh trung thu, trà, ndrănh gơi bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi; uănh bu kdăt lân – yău mŭr – kir; sa banh trung thu; kon se ndjôt ŭnh hăn pâl Trung thu n’hanh tâm rlong pâl ăp ntil nau pâl kơt kăl e.

​​​​

Ăp ntŏk kan, n’gâng kan, gưl kan, ntŏk kan tâm bon lan n’hanh r’năk treng kơl, ndâk ntŏk pâl gơi kon se gĕh ntŏk pâl Têt Trung thu. Ảnh: Y Krắk

​​​​​

Trung thu dơi kơp lah “Nar rbŭn pâl măng ang khay”, ntơm sa ơm, ăp ntil nau m’ak pâl, k’dŏ lân dơi pơk pâl ăp ntŏk

​​​​​

Ăp ntil banh trunh thu dơi bu tăch âk, dơi bu bư tă bơh ăp ntil ndơ, gơi tăch ân bu nuyh bon lan r’văt…

​​​​

Kon se ruah ndơ pâl di ma năm khay gơi dŏng pâl ta nar trung thu

​​​​​​

Ăp ntŏk kan, n’gâng kan, gưl kan, ntŏk kan tâm bon lan n’hanh r’năk treng kơl, ndâk ntŏk pâl gơi kon se gĕh ntŏk pâl Têt Trung thu. Ảnh: Y Krắk

H' Mai

3,428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.