Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Oz nav txir chiênr binh lâul Y Lăng- H’Put tưs hox trơưs Đangv, Lâul Hôx!

25/04/2019 19:30 G4T+7

Jas 30/4 yangz đuô jas tôngv tiênr công haz sơưr jaiv phongr tangs nro făngz Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs, tsôngv box cxưx minhx cxưx tưs hox til seiz ntu cêr ntâus tsangv cach mangs ntêr haz oanh liêts cưs pêx xinhv pêz tưz hlang đhâu hur chox kra ntơưv Đangv, Lâul Hôx.

Ntâu châuv sôhng nuôr, oz nav txir chiênr binh lâul Y Lăng haz pus H’Put por lênhx côngv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh đrul seiz hluz tiv six. Oz tu tưz iz saz iz njưl môngl cênhz cach mangs, pangz iz phênhv đăngs jul tsuô jas ntâus Mir tuôr têz qơưs. Tror lus uô kangz tax tul, oz tu oz nav txir trâu saz uô nox uô hâuk, cxiv tsang luz nênhx nox kangz, uô nênhx jông.

Zơưv Y Lăng (1941), nênhs Ê đê haz pus H’Put (1939), nênhs Mas nhoz jos Srê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) por lênhx môngl ntâus Mir tuôr têz qơưs

Zơưv Y Lăng lo khơưs Huân chương ntâus tsangv Hangx Oz, pus H’Put lo khơưs Huân chương ntâus tsangv Hangx Pêz viv muôx thanhx tich hur ntâus tsangv tir Mir tuôr têz qơưs

Thâuv nhoz khôngz tov chik ntul, pus H’Put tưs hox has txus truênx thôngr cach  mangs ntơưv chuôz zis thâuv muôx 3 lênhx anh jungr tuôs

Oz nav txir chiênr binh lâul Y Lăng haz H’Put hur luz tsêr lo chor cơ cuan, đơn vis pangz cxiv tsang

Mẫn Doanh

308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.