Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ur sai ka han rmanh Y Lăng – H’Pút lĕ ma nau ŭch tĕng Ðảng, Wa Hồ!

25/04/2019 19:30 G4T+7

Ta tâ 30/4 kah gĭt tâ hăn tâm lơh n’hanh dâk lơh sŏk lơi bri dak mpeh Nam, bri dak lĕ dơi kluôm, bon lan ăp bu nong lĕ ma nau m’ak uănh tay tâ tâm lơh tâm su jŏ n’hanh gĕh âk nau jêr jŏk bu nuyh bon lan lĕ găn dơi Ðảng, dơi Wa Hồ ntĭm gai.

Lĕ âk năm abaơ, ur sai ka han rmanh Y Lăng n’hanh u H’Pút bư ntŏk bư brah kah gĭt ma Kô ruanh Hồ Chí Minh đah nau ŭch hô ngăn. Khăn păng lĕ du nuih du n’hâm tĕng kăch mạng, suy kơl n’hâm soan tâm lơh tâm su đah My gơi sŏk lơi bri dak he nơm. Jêh sĭt tâm lơh, bar he ur sai nsrôih pah kan bư mir jan ba, ndâk njêng nau rêh hơm răm, đăp mpăn.

Che Y Lăng (deh năm 1941), bu nong R’đe n’hanh u H’Pút (deh năm 1939), bu nong Mạ ta bon Srê Ŭ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) hăn bư ka han tâm lơh đah My ntơm bơh druh ndăm

Che Y Lăng dơi bu rnê Grat tâm lơh Tâl Bar; u H’Pút dơi bu ân Gray tâm lơh Tâl Pe yor gĕh âk n’hâm soan tâm lơh tâm su đah My kal e

Gĕh mông rlu vâng tanh, u H’Pút way mbơh nau way kăch mạng tâm r’năk lah gĕh 3 nuyh tâm lơh lĕ khĭt

Ur sai ka han rmanh Y Lăng n’hanh H’Pút gŭ ta wâl dơi ăp n’gâng kan, ntŏk kan kơl ndâk bư

Mẫn Doanh

264
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.