Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Thị Nga - Shuv xinhz cơưv coz, sôi nôiv hur phong tsox

14/01/2021 09:58 G1T+7

Cưr Vi Thị Nga, minhx cxưx Nduôr zos shuv xinhz lơp 12C, Tsêr cơưv THPT Đăk Glong. Iz nuz cưr tsuv môngl đhâu ntu cêr jê 10 km ntơưv tser (jos 4, xar Đăk Plao) môngl txus tsêr cơưv.

Nga zos iz đôix viên Đôix cơx đov ntâus ntêx hur cơưv shuv haz chor hoax đôngs ntơưv tsêr cơưv. Ntâu shông tsi tsês, cưr por lênhx lo sơưr keiz cơưv khar, coz. Nga lo xair môngl thi shuv xinhz coz mông Địa lý ntơưv tsêr cơưv. Nga tsinhv năng đôngx, sôi nôiv hur hoax đôngx đoanx thanh niên haz phong tsox văn hoar văn nghês ntơưv tsêr cơưv.  Vi Thị Nga zos iz lênhx nênhs chia chor shuv xinhz has tsongs haz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs has jiêng cơưv shuv. 

Nga cuz saz lus hur chor six hơưv cơuv hur lơp

Nga chênhr phangx cxangz nzir ciênr thưc ntơưv chor ntâuz ntơưr hur thư viêns tsêr cơưv

Iz făngz cơưv shuv jông, Nga tsinhv zos “nênhs jông” hur ntâu hoax đôngs ntơưv tsêr cơưv

H’Mai

3,536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.