Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Thị Nga – nti blau, lĕ n’hâm suan tâm ăp ntil nau pah kan

14/01/2021 09:58 G1T+7

Oh Vi Thị Nga, bu nong Thái nti jrô 12C, Wâl săm bŭt gưl III Dak Glong. Du nar oh hăn ta trong ngai dăch tât 10 km ntơm bơh wâl (ta thôn 4, xă Dak Plao) tât ta wâl săm bŭt.

Nga lah du huê đội viên Ðội siăm chăng lĕ nuih n’hâm gơih nti săm bŭt n’hanh tâm ăp ntil nau kan tâm wâl săm bŭt. Nao nao tâm âk năm, oh gĕh nau nti khá, blau ngăn ngên. Nga dơi nai ntĭm ruah lăp tâm đội tuyển tâm rlong nau blau nti Ðịa lý tâm wâl săm bŭt. Nga ngăch mprăl, lĕ n’hâm suan pah kan tâm ăp ntil nau kan phung druh ndăm n’hanh nau kan k’dŏ mprơ tâm wâl săm bŭt. Vi Thị Nga jêng du huê bu nuyh gĕh nau nti n’hanh nau pah kan uĕh gơi ăp kon se bu nong iê bu nuyh tĕng kơt nti.

Nga lĕ nuih n’hâm yơr nti mbơh ôp nau nti săm bŭt tâm jrô

Nga joi săm bŭt tâm thư viện wâl săm bŭt gơi nti tay ăp ntil nau ntĭm mhe tâm săm bŭt

Bơh đah blau nti săm bŭt, Nga hôm jêng “du huê bu nuyh” gĕh âk nau ŭch k’dŏ mprơ tâm wâl săm bŭt

H’Mai

3,614
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.