Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Net puôr lus Hnuz Kangz ntux Los đôngs 1/5

25/04/2019 19:37 G4T+7

Hnuz 1/5/1886, công nhân têz qơư Mir tư sơưr bair công uô ap lưx cuôs chor tsưr uô trơưs ưu sach ntơưv zus.

Tranh côv đôngs tos txaik Hnuz Kangz ntux Los đôngs 1/5

Xuz thơưx hlo zos jas bair công ntơưv đrôngl Chicago muôx li 40.000 lênhx nênhs tsov cưv mit-tinh, biêuv tinhx sâuv đrôngl đrul ntâu biêuv ngưr “Txix hnu nuôr tsi muôx thơs tưs uô hâux lưv đhâu 8 tênhz six hơưv iz hnuz! Tsuv uô hâux lưv 8 tênhz six hơưv, 8 tênhz six hơưv su, 8 tênhz six hơưv uô si”. Hnuz hur ntơưv, ntơưv cxuô trung tâm công nghiêps sâuv têz qơưs Mir tưz muôx 5.000 chuôv bair công đrul 340 cxênhz công nhân tuôx côngv; yangx 125.000 công nhân tưz txanhz lo chinhr cuênx iz hnuz tsuôs uô hâux lưv 8 tênhz six hơưv. Chor jas biêuv tinhx mangl đamx ap ntâu hênhr. Tangz sis uô kangz, chor tsưr tsuv zênhv iêu sach ntơưv công nhân.

Đais hôis thơưx jos ntơưv Kangz ntux Côngs sanv II tưz cuêt tinhv zuôr hnuz 1/5 nax shông zos hnuz Kangz ntux Los đôngs, uô hnuz yangx côngz lưx lươngs haz đâur tranh tsongs ntơưv cxênhx nênhs vô sanv cxuô têz qơưs. Hnuz 1/5/1946, thơưx jos hur lus đruôl pêz têz qơưs, Hnuz Kangz ntuxx Los đôngs lo tsov cưv yangz đuô mittinh tsongs thêv ntơưv Thuv đô Hax Nôis tuôx côngv muôx 20 vangv tiz nênhs los đôngs.

Bảo Ngọc

310
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.