Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau n’kôch Nar Quốc tế Pah kan 1/5

25/04/2019 19:37 G4T+7

Lơ 1/5/1886, kông nhân lam bri dak My lĕ rlu kan bư gơi ăp kô ruănh ntŏk pah kan tĕng nau khăn păng đă pah kan.

Rup kổ động wơt nau m’ak Nar Quốc tế Pah kan 1/5

Ntơm sa ơm lah tâ rlu ta bon têh Chicago gĕh tâm 40.000 rbăn bu nuyh pơk tâ mít tinh, biểu tình lam bon têh đah nau moh “Ntơm nar aơ mô hôm gĕh du huê bu nuyh pah kan lơ 8 mông du nar! Pah kan tâm 8 mông du nar dơm, 8 mông rlu, 8 mông m’ak pâl!”. Ta nar aơ, ta ăp ntŏk tâm klang ntŏk kan kông nghiệp lam bri dak My lĕ gĕh 5.000 rhiăng ntŏk bu ndâk rlu kan lah gĕh tât 340 r’băn bu nuyh; lơ 125.000 kông nhân dơi tâm râl gơi đă ăp phung kô ruanh kan du nar 8 mông. Ăp tâ biểu tình aơ bu nhŭp âk bu nuyh. Khă nĕ lĕ lôch. Ăp phung kô ruanh lĕ tĕng nau phung kông nhân đă kan.

Rbŭn têh tâ tâl ngoay bơh Quốc tế Kộng sản II lĕ sŏk lơ 1/5 ăp năm lah nar Quốc tế Pah kan, bư nar n’kôch bu nuyh pah kan n’hanh tâm lơh ndrel bơh ăp bu nuyh mô gĕh drăp ndơ ta ăp bri dak. Lơ 1/5/1946, nar ntơm gĕh dơi bu kơp ta bri dak he, Nar Quốc tế Pah kan dơi bu ndâk kah gĭt mít tinh têh ta Bon têh Hà Nội lah gĕh 20 vạn bu nuyh rbŭn ta nar aơ.

Bảo Ngọc

210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.