Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shông hluôs Ðăk Nông xung cich, tinhx nguêns viv côngx đôngx

14/10/2021 14:50 G10T+7

Đrul tinh thânx “Kror tưs zuôr thanh niên muôx, hâux lưv phiv liv muôx thanh niên”, nôngz nhôngl đhâu, đoanx viên, thanh niên hur xênhr tsinhr phat hui vai trox xung cich, tsov cưv ntâu hoax đôngx viv côngx đôngx, tsôngv langx.

Shông hluôs Đăk Nông trâu saz pangz pêx xinhv uô nênhx tsov nhev hlang đhâu cangz moz Covid-19

Chor phong tsox tưz hu grul lo ntâu lênhx đoanx viên, thanh niên tuôx côngv xưs li: Khơưs nux trâu shuv xinhz pluôl, njuôl moz, phaiz puz yuôx, cxiv tsang jêx jó yaz; côngv têk cênhz chinhr cuênx, lưx lươngs tsưc năng phangx, tangr cangz moz Covid-19… 

Shông hluôs Đoanx khôir Chor cơ cuan haz Joanh nghiex xênhr kruôz ntuôl phap luôx phangx, tangr box lưx cêr cơưv trâu shuv xinhz ntơưv hênhx Đăk R’lâp. (Ảnh trước ngày 27/4/2021)

Đhâu ntơư, pangz zor zux đoanx viên, thanh niên yangz shuv, cxangz nzir côngr hiênr, thêv hiêns tsach nhiêms trâu tsôngv langx, cxiv tsang Đăk Nông ziv nuz ziv pluô nux jông gâux.

Thanh niên xar Đăk P’lao (Đăk Glong) pangz trôngx qơư cxiv tsang jêx jos yaz. (Ảnh trước ngày 27/4/2021)

Y Krăk

427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.