Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm Dak Nong lĕ nuih n'hâm, n'hâm suan kơl bon lan

14/10/2021 14:50 G10T+7

Tĕng nuih n'hâm pah kan "Ntŭk joi gĕh phung druh ndăm, nau jêr jŏk gĕh phung druh ndăm", tâm ăp năm lĕ lăn, đoàn viên, druh ndăm tâm n'gor mô rlu n'hao nuih n'hâm pah kan, ndâk ăp ntil nau pah kan kơl bri bon, bon lan.

Druh ndăm Dak Nong nsrôih pah kan kơl ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk găn nau ji tưp Covid-19

Tă bơh ăp ntil nau pah kan gĕh âk phung đoàn viên, druh ndăm tĕng pah kan: Ân ndơ ma kon se nti săm bŭt gĕh nau rêh o-ach, pă dak si mô sŏk prăk, ndâk njêng bon lan mhe; tâm kơl n'hâm suan n'hanh ma ăp n'gâng kan, phung kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19... 

Druh ndăm Ðoàn khối Ăp n'gâng kan n'hanh Doanh nghiệp n'gor mbơh ntĭm pháp luật n'jrăng, n'gang nau tâm lơh ta wâl săm bŭt ân ma kon se ta n'qual Dak R'lâp. (Ảnh trước ngày 27/4/2021)

Tă bơh nĕ, sâm kơl ntĭm sơm đoàn viên, druh ndăm nti ren, kơl tay n'hâm suan, mpơl saơ nô nau pah kan uĕh ma bon lan, ndâk njêng Dak Nong rlau nar rlau ndrŏng uĕh.

Bu ndăm xă Dak P'lao (Dak Glong) kơl n'hâm suan ndâk njêng bon lan mhe. (Ảnh trước ngày 27/4/2021)

Y Krăk

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.