Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

'Nau way ân măt nar bơh bu nuyh Nùng

04/11/2021 15:25 G11T+7

Ta nau rbŭn bư brah hao wâl mhe mô rĭ bư brah tâm nsông bơh bu nuyh Nùng ta xă Long Sơn (Dak Mil), lah oh nô, mpôl băl tâm dăch, mpeh bu ur bu klô ndjôt phe, ndrănh, banh, prăk... lah măt nar dơi jêng du ntil ndơ bu dŏng tâm ân.

Ăp măt nar dơi bu nơm tơm wâl mbăk lĕ r'ngôch bar đah mpir wâl

Tĕng che Linh Văn Sấy, bu nong Nùng ta thôn Ðông Sơn, xă Long Sơn, nau way aơ gĕh ntơm kăl e. Tĕng nau way mĭn tâm nau rêh bu nuyh Nùng, ta tâ hao wâl mhe mô rĭ nô nau tâm nsông gĕh nau plăch r'gâl trôk neh n'hanh nau r'gâl ăp ntil mpô mpa. Yor nĕ, bu nơm tơl wâl ŭch măt nar mhe. Măt nar dơi bu dŏng jŏ tâm ban nau uĕh lăng nuih n'hâm bu nuyh ân, lah uănh măt ta măt nar he kah gĭt bu nuyh ân.

Ta măt nar dơi bu blir câu đối n'hanh nchih mpôl bu nuyh ân n'hanh bu nơm tơm wâl, mpơl saơ nô nau tâm dơh dăch

Jêh rĭ, uănh măt nar gơi gĕh nau uĕh lăng n'hanh ăp ntil nau he ŭch saơ, lah jêng nau ŭch gĕh nau uĕh lăng bu nuyh ân đah ma bu nuyh dơi bu ân măt nar. Măt nar dơi khăn păng kơp jêng ndơ dŏng tâm ban rsial n'hanh dak, sâm kơl r'năk sa gĕh âk nau lap, mprơh nô nau m'hĭk tât, nau mô lap tât ma r'năk sa...

Hồ Mai

404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.