Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah Then bơh bu nuyh Tày

30/07/2020 15:10 G7T+7

Ta bôk năm mhe mô rĭ r’năk sa mâp âk mayh tâm nau rêh, bu nuyh Tày tâm lam n’gor way bư brah Then.

Bu nơm tơm r’năk sa kuăl bu jâu Then (mô rĭ bu jâu Pựt Tào) tât ta wâl bư brah dăn ân mô hôm gĕh nau mayh, nau mô uĕh, dăn lĕ nau ji kop, dăn nau đăp mpăn. Tĕng nau way bu nuyh Tày, ăp bu nuyh gĕh du huê Brah mât uănh, kơl tâm nau rêh. Bu jâu Then suy kơl bư tâm mâp kon bu nuyh ma brah yang. Rbŭn bư brah dăn ân mô hôm gĕh nau mayh gĕh âk ntil nau bu bư brah, tâm nĕ nau dơi bu kan ndrel gĕh: chŭt nhang, kêt dak trà, tâu sớ, dăn uănh nau lap, bư lĕ nau m’hĭk tât n’hanh dăn gĕh nau đăp mpăn tâm nau rêh… Tâm r’năk dah gĕh âk r’noh bu nuyh nĕ khăn păng rơm drăp ndơ dŏng bư brah âk dah nĕ đơng. Drăp ndơ dŏng bư brah dơi tâm pă jêng 3 ntŭk: drăp ân ma brah yang, drăp ân ma u che jrŏng rnoi n'hanh drăp dăn nau mayh mô hôm gĕh tât tâm nau rêh.

Drăp ndơ dŏng bư brah gĕh poăch pêp, poăch iăr, ndrănh sơm, play sa, banh kẹo; ka, rklo mbơk tâm dak,…

Bư brah dăn ân mô hôm gĕh nau mayh ta wâl bu nơm tơm r’năk sa mô rĭ bơh tach, bơh pĭt dak, bơh pĭt bri…

Bu nơm tơm r’năk lăp ta trong hăn gơi mprơh nau mayh ta tâ bư brah dăn ân mô hôm gĕh nau mayh

Nguyễn Nam

697
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.