Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trường Xuân, âk trong hăn tâm bon iơh

23/05/2019 14:02 G5T+7

Abaơ, trong hăn ntơm Mpeh pe wâl tăch dak ŭnh Thu Hiền (trong Hồ Chí Minh) tât ta ăp bon Bu Bơ, Jăng Play 1, Boong Dinh n’hanh Bu N’Jiang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ iơh ngăn.

Gĕh ntŏk, lŭ dak chrot iơh lĕ

Tĕng bu nuyh bon lan n’kôch, trong aơ lĕ iơh jŏ jêh, hĭp chăt bêng trong dak hoch. Yor nĕ, lah mih têh, dak hoch bêng trong nĕ trong trong dak chrot bư iơh, gĕh ntŏk jru 40 – 50 cm. Klăp mĭn lah, ăp n’gâng, ăp ntŏk kan tâm xă mĭn kan gơi nkra tay, bư trong hăn uĕh…, gơi gĕh nau đăp mpăn ma bu nuyh bĭt rdeh lah hăn rŏ trong aơ.

Gĕh âk ntŏk, trong dak chrot bư iơh gĕh ntu lŭng jru ntơm 40 – 50 cm

Mai Anh

2,640
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.