Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Lir Văn Hanhx ntâus ntêx

25/04/2019 19:37 G4T+7

Shông 2017, đangv viên Lir Văn Hanhx (zus shông 1988), minhx cxưx Môngz nhoz jos 9, xar Cư K’nia (Cư Jut) lo pux tuz nhuôs tsang uô tsưr jos.

Tix lâul Hanhx (tov cơưk făngz xik) tsinhr txangr jê, nôngl pâuz saz xangr ntơưv pêx xinhv

Sâuv mênhx hâu nuôr, tix lâul Hanhx tsinh kruôz nt uôl pêx xinhv uô jông cêr chei ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs. Tiv zix, tix lâul zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv hlôngr xangr, tsưr ziv uô, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur zus tsax, chos kôngz lông chia phuôv tsangr cinh têr. Zos li, luz nênhx ntơưv pux tuz nhuôs hur jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz jông.

Tix lâul Hanhx (tov cơưk făngz lâul) tsinhr đênhr saz nênhs kôngz tox tsongs uô nox uô hâuk

Minh Huyền

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.