Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh thôn Lý Văn Hành pah uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt kan

25/04/2019 19:37 G4T+7

Năm 2017, đảng viên Lý Văn Hành deh năm (1988), bu nong Mông ta thôn 9, xă Čư K’nia (Čư Jŭt) dơi bu nuyh bon lan ruăh bư kô ruanh bon.

Nô Hành (lôch bơh ma ti) dơh dăch, ôp gĭt ăp ntil nau dăn ŭch pah kan bơh bu nuyh bon lan

Ta nau kan aơ, nô Hành jă đă bu nuyh bon lan pah kan ân uĕh trong leo ntĭm kan bơh Ðảng, nau way pháp luật bơh Bri dak. Tâm nĕ, nô uănh kh’lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan r’gâl tay nau mĭn, nau pah kan, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật chiă rong, tăm tơm gơi bư hao nau wăng sa. Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan tâm thôn lĕ gĕh âk nau plăch r’gâl uĕh mhe.

Nô Hành (lôch bơh chiau ri) jă đă bu nuyh bư mir nchŭn nau pah kan bư mir jan ba ân uĕh

Minh Huyền

388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.