Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr cơưv Mâmx non Hươngr Dương, xar Đăk N’drung kra nhuôs zâu cxuô fangz

16/02/2017 13:57 G2T+7

Tsêr Mâmx non Hươngr Dương, xar Đăk N'Drung (Đăk Song) muôx 670 tus nhuôs cơưv 19 lơp, hur ntơư shuv shinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx jê 50%.

Chia phat hui trâu saz ntơưv nhuôs zâu, iz fangztsov cưv chor hoatx đôngx zor zux trơưs tsuv đêx, tsuv điêmv yênhx hli, tsêr cơưv tsinhv cxiz cxangz nzir tsov cưv ntâu hoatx đôngs vânx đôngs tsuô nhuôs zâu. Zos li, nax shông, nhuôs zâu lo phuôv tsangr tangs nro 5 fangz trơưs tsangz cxênhx zor zux mâmx non yaz sưs li lus thêv tsât, nhênhx thưc, thâmv mir, has lus haz tinhx camv tsôngv langx. Chor nhuôs cơưv tar tsangz cxênhx lo yangx 95%, hur ntơư nhuôs 5 shông lo 100%.

Kra nhuôs plênhr maux

Pangz nhuôs cir năng uô cxuô zangv uô si

Tsov cưv uô si pangz nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs truôx saz

Nguyễn Hiền

622
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.