Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl sam bŭt kon se jê nti Buôn Choăh n’hao uĕh nau mât mray, rong ntĭm kon se

13/10/2016 14:41 G10T+7

Wâl sam bŭt kon se jê nti Chồi Non ta xă Buôn Choăh (Krông Nô) gĕh 165 kon se nti, tâm nĕ gĕh 90% lah mpôl rnoi iê bu nuyh.

Wâl sam bŭt n’hao nau kan pâl mpât săk jăn ân kon se ta ăp mong nti

Yor xă huy, trong hăn jêr nĕ wâl sam bŭt mâp âk ngăn nau jêr jŏk tâm nau kan ntĭm nti. Tă bơh nĕ, wâl sam bŭt lĕ pơk âk ngăn nau kan ân di, tâm nĕ gĕh nau kan jă đă ăp bu nuyh bon lan uănh trĕng ân oh kon hăn nti sam bŭt. Yor nĕ, năm nti 2016 - 2017 wâl sam bŭt gĕh dăch tât 90% kon se tât năm hăn nti sam bŭt dơi hăn nti, kơp êng kon se 5 năm hăn nti gĕh lĕ 100%. Tâm nĕ, nai ntĭm tâm wâl sam bŭt nsrôih plăch rgâl nau ntĭm nti n’hanh uănh kh’lay nau kan mât mray kon se nĕ kon se rgay ăp năm trŭnh ntơm 8 tât 10%, kon se lĕ lôch nti wâl sam bŭt kơp lĕ 100%.

Nguyễn Hiền

679
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.