Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Y Sriu uô jông hâux lưv kruôz hu pêx xinhv

14/06/2018 15:18 G6T+7

Zos pâuz lus tưz xưs li pâuz mênhx saz xangr ntơưv pêx xinhv, tix lâul Y Sriu (zus shông 1987), minhx cxưx M’nông, Tsưr jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz uô jông hâux lưv saz xangr, kruôz hu pêx xinhv.

Tix lâul tsinhr cênhz đrul chi bôs, chor đoanx thêv hur jos tsov cưv ntâu hoatx đôngs kruôz ntuôl, zaiv cêr jông xair lus hur luz nênhx, pangz pêx xinhv uô jông xangr nôngl chuv trương, cêr chei ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs… Chor hâux lưv ntơưv tix lâul tưz pangz tuôr truôx an ninh tsâts tưs trôngx qơư, pêx xinhv truôx saz uô nox uô hâuk, cxiv tsang luz nênhx ziv hnuz ziv ndê trux.

Tix lâul Y Sriu txangr jê, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương, cêr chei ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs

Tix lâul tsinhr nrar cơưv tsưr ziv uô nox sâuv ntơưr bor chia kra pêx xinhv tsưr ziv phuôv tsangr chuôz thênhx

Tix lâul Y Sriu (sangz lâux) kruôz hu pêx xinhv tsês angr uô cêr môngl lus jêx jos

Y Sơn

1,758
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.