Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trưởng bon Y Sriu làm tốt công tác vận động quần chúng

14/06/2018 15:18 G6T+7

Nhờ ưu thế về ngôn ngữ cũng như hiểu rõ nguyện vọng của người dân, anh Y Sriu (SN 1987), dân tộc M’nông, Trưởng bon Ta Mung, xã Trường Xuân (Đắk Song) đã làm tốt công tác tư tưởng, vận động quần chúng.

Anh thường xuyên phối hợp với chi bộ, các hội, đoàn thể trong bon tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xử lý tốt những mâu thuẫn trong cuộc sống, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Những việc làm của anh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương, người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày một đi lên.

Anh Y Sriu gần gũi, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Anh thường xuyên tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất trên sách báo để hướng dẫn người dân cách phát triển kinh tế

Anh Y Sriu (bên trái) vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Y Sơn

1,810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.