Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos H’Hiệp trâu saz tsuô côngs đôngx

14/05/2020 10:49 G5T+7

Txix shông 2018 txus hnuôr, muôv H’Hiệp lo pêx xinhv tsang uô Tsưr jos, Phor Bir thư Chi bôs jos N’Jiang Bơ (thâuv ntêx zos jos Bu Bơ), xar Trường Xuân (Đăk Song).

Uô jông pênhr xưv, muôv tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv hur jos côngv saz, siz pangz uô hnox uô hâuk, côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz... Ntơưv chor jas sinh hoax côngs đôngx, muôv tsinhr siz shơư kruôz ntuôl chuv trương, chinhr sach, phap luôx ntơưv Đangv haz Têz qơưs, tiv zix mas chor xưx cxênhv tsôngv langx cis txus pêx xinhv. Iz făngz, muôv H’Hiệp tsinhv đênhr saz pêx xinhv tuôr tsês nghêx lâul jông xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu, nhax cus lâul jông... Năng đôngs, saz ntêr tsuô hâux lưv ntơưv muôv pangz mangx phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx ntơưv jos N'Jiang Bơ.

Muôv H' Hiệp (yo đăngx) tsinhr thangv tsuô canr bôs măts tsâns jos uô jông hâux lưv côngv saz Pêx xinhv hur jos

Muôv H’Hiệp zov chênhr seiz shuôs, cxênhz cxuôx tiz nênhs tuôx nhoz hur jos chia cangr jông

Iz făngz hâux lưv tsôngv langx muôv tsinhv zos iz lênhx pux, lênhx hnav jông

Zos uô jông hâux lưv kruôz ntuôl mas pêx xinhv hur jos cuz saz lus uô hnox, uô hâuk

Mai Anh

727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.