Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bon H’Hiệp lĕ nuih n’hâm pah kan ma bon lan

14/05/2020 10:49 G5T+7

Ntơm năm 2018 tât abaơ, yuh H’Hiệp dơi bu nuyh bon lan ruah đă bư Kô ruanh bon, Groi Bí thư Chi bộ bon N’ Jiang Bơ (ntơm sa ơm lah bon Bu Bơ), xă Trường Xuân (Dak N’Soong).

N’hao uĕh nuih n’hâm tâm nau kan, yuh way mbơh ntĭm, jă đă ăp bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl nau pah kan bư mir jan ba, tâm kơl n’hâm suan ndâk njêng bon lan mhe… Ta ăp tâ rbŭn bon, yuh mbơh ntĭm tay ăp ntil trong leo kan, nau kơl, phap luật bơh Ðảng, Bri dak, tâm nĕ gĕh ăp ntil nau kan dơh dăch ma bu nuyh bon lan. Bơh đah nĕ, yuh H’Hiệp n’hưch tay nuih n’hâm bu nuyh bon lan mât mray uĕh nau way kăl e gĕh nau vâng tanh, tah sah siau, mât mray chĭng goong… Nau ngăch mprăl, lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan tă bơh yuh suy kơl bư hao nau wăng sa, hao nau rêh ta bon N'Jiang Bơ.

Yuh H' Hiệp (ao nglang) pah kan ndrel ma mặt trận bon pah kan uĕh nau kan tâm r’nglăp Bu nuyh bon lan tâm bon

Yuh H’Hiệp uănh sam bŭt, ksiêm nô nau bu nuyh tă bơh ntŭk êng tât gŭ rêh ta bon gơi mât mray uĕh

Bơh đah nau kan ma bon lan yuh hôm jêng du huê ur, du huê mê uĕh tâm nau pah kan ta r’năk

Yor pah kan uĕh nau mbơh ntĭm nĕ bu nuyh bon lan tâm bon gơi ngăn pah kan bư mir, tăch r’văt drăp ndơ

Mai Anh

728
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.