Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Ðiểu Nham năng đôngx, ntâus ntêx

27/10/2021 15:02 G10T+7

Shông 2019, zơưv Điểu Nham, minh cxưx M’nông lo pux tuz nhuôs tsang uô Tsưr jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa). Sâuv cương vix yaz, zơưv Nham tsinhr trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs; côngv saz,sir jul phuôv tsangr cinh têr, tuôr truôx an ninh tsâts tưx hur jos...

Nôngz nhôngl đhâu, cangz moz Covid-19 muôx tuôx, zơưv tsinhr kruôz cxuô lênhx uô jông “5 K” chia phangx, tangr cangz moz trâu zus haz cxuô lênhx. Zơưv tsinhv trâu saz thangv kra tsưr ziv pangz pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr haz kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr tsês cêr môngl lus hur jos, jông gâux... 

Iz făngz uô jông hâux lưv lo zos, zơưv chuôz zis tsinhr tuôr truôx đrênhk chuôz zis văn hoar ntâu shông đrăngx đrênhk haz tưz zos iz hur chor chuôz zis trâu saz uô nox uô hâuk, cinh têr muôx.

Tsưr jos Điểu Nham (sangz lâux) tsinhr njiz nênhs lâul Điểu Srô siz thangv lus hâux lưv hur jos.

Zơưv Ðiểu Nham (sang lâux) tsinhr njiz, siz thangv chia pâuz saz xangr ntơưv pêx xinhv hur jos.

Zos uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, ntâu chuôz zis tsês angr krêz đangr oz făngz ntu cêr hur jos chia chok pangx.

Mai Anh

457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.