Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bon Ðiểu Nham ngăch tâm nau kan, leo pah kan uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt kan

27/10/2021 15:02 G10T+7

Năm 2019, che Ðiểu Nham, bu nuyh Bu Nong dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bon Dak R'moan, xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa). Ta nau kan aơ, che Nham lĕ n'hâm suan mbơh ntĭm bu nuyh bon lan pah kan ân uĕh nau ntĭm kan bơh Ðảng, pháp luật bơh Bri dak; tâm rom gop, n'hao nau wăng sa, mât mray đăp mpăn nau rêh tâm bon...

Ta ăp khay lĕ lăn, yor nau ji Covid-19 âk, che mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bư tĕng nau kan "5K" gơi n'jrăng n'gang nau ji ân păng nơm n'hanh ân ăp bu nuyh bon lan. Che way mbơh nau bên ntĭm bu nuyh bon lan n'hao nau wăng sa n'hanh jă đă bu nuyh bon lan mât mray ăp tronh hăn ta thôn, kloh uĕh...

Bơh đah pah kan uĕh nau kan dơi bu jao, r'năk che mât mray nao nao lah r'năk gĕh nau rêh kloh uĕh âk năm n'hanh jêng du r'năk tâm ăp r'năk gĕh nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, gĕh nau wăng sa hao.

Kô ruanh bon Ðiểu Nham (bơh chiau ti) way mâp bu ranh bon Ðiểu Srô nchră nau kan tâm bon.

Che Ðiểu Nham (bơh ma ti) way tâm mâp, mbơh n'kôch nô nau, nau dăn joi gĕh nau pah kan bơh bu nuyh bon lan tâm bon.

Yor pah kan uĕh nau kan jă đă, âk bu nuyh bon lan lĕ ân nđâp neh ntu pơk huy bar đah trong gơi tăm tơm mi nga.

Mai Anh

456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.