Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm ji Amidan đah play sa ta wâl

19/03/2020 10:18 G3T+7

+ Play lê: Lah ji kop, ji mlông he dŏng play lê gơi săm ân trŭnh nau ji kop, nhuận hầu, trŭnh ji, bư trŭnh tay nau ji. Dak play lê dơi bu dŏng săm ân bah siĕk, lĕ n’hak tâm mlông. Dŏng du mlâm play lê koh iĕt bư dak ngêt. Lah ji mlông âk, dŏng dak play lê n’dik ngêt. Bu nuyh ji kop mô rĭ ji kăt n’hanh ĕk drŏh dŏng dak play lê lĕ gâm duh gơi ngêt.

+ Chia nse: Chia bơh dơi bu dŏng bư ân luh dak r’hal, n’dik uĕh săk jăn, bư răm săk jăn lah hôm dơi bu dŏng ân bah nau ji mor n’hanh lĕ n’hak tâm mlông. Dak chia chê iê trần bì (ntô play quýt ih kro) dŏng săm ngăch bah. Chia rse n’hanh ntô quýt ăp ntil 10g, chê iê sĭk jêh rĭ dak tâm 400ml, gâm ân suăt hôm 1/3 jêh rĭ dŏng ngêt. Dơng ngêt lah dak dôl ma răm jêh rĭ rlu bĭch gơi ngăch rgănh n’hâm suan săk jăn.

Play lựu

+ Play lựu: Koh play lựu iĕt sŏk dak, chê dak 400ml. Gâm ân khuh, gâm tay ân jŏ tâm n’gul mông, dŏng bư dak nchung mbung gơi bah ji mlông. Ntô play lựu dŏng bư dak si uĕh ngăn ngên nĕ he dŏng ntô play lựu ih ân kro. N’ha play lựu dơi bu dŏng bư dak si, uĕh tâm ban ma săk n’hanh ntô play lựu.

H’Mai (t.h)

493
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.