Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm ji kop, siĕk luh n’hak

06/02/2020 09:49 G2T+7

Gĕh âk dak ngêt dơi bư tă bơh play bŭnh dơi bu dŏng bư n’dik săk jăn, bư ang măt, lĕ n’hak, bah toh chiăt:

Play bŭnh

+ Play bŭnh rse 500 gam, play củ cải 200 gam, chê iê sĭk. Bŭnh n’hanh củ cải sêl lơi ntô, choh ân hăch, iĕt sŏk dak, chê iê sĭk bư dak ngêt du nar.

+ Play bŭnh rse 500 gam,dak play đung 500 gam. Bŭnh sêl lơi ntô tho ân kloh, koh jêng jê, iĕt sŏk dak, rklai đah dak play đung bư dak ngêt du nar.

+ Play bŭnh rse 500 gam, play m’hia 200 gam, chê iê sĭk. Bŭnh sêl lơi ntô, play m’hia tho ân kloh, choh hăch, iĕt sŏk dak, chê iê sĭk, tâm pă ngêt bar pe tâ du nar.

+ Play bŭnh rse 500 gam, dak toh ndrôk 500 gam. Bŭnh sêl lơi ntô tho ân kloh, choh ân hăch iĕt sŏk dak, rklai đah dak toh, tâm pă ngêt bar pe tâ du nar.

+ Play bŭnh nse 300 gam, play táo 200 gam, play kroch 50 gam, dŏng iê sĭk. Bŭnh n’hanh táo sêl lơi ntô, choh ân hăch, iĕt sŏk dak, rklaih đah dak play kroch n’hanh sĭk, dŏng bư dak ngêt ăp nar ân bah ji hir.

Mẫn Doanh (t.h)

292
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.