Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng rpuăl prah săm mŭn eh

18/06/2020 10:17 G6T+7

Play rluăl prah dơi bu dŏng bư ăp ntil dak si kh’lay, dŏng bư n’dik săk jăn, săm khih, sinh tân, lợi thấp, lợi niện, ji môr. Dŏng săm nau ji hir dak, săm mŭn, toh ntô săk, plau chiăt, mray uĕh săk jăn… He dŏng rpuăl prah gơi săm mŭn eh tĕng nau ntĭm aơ:

Rpuăl prah gĕh âk ngăn nau uĕh ma n’hâm suan săk jăn

+ Săm eh têh ta kơi: Koh rpuăl prah jêng ăp lát jê 1 – 2 cm, đăp ta kơi săk, eh ngăch ngăn r’hoanh.

+ Lah luh nđhơng tâm ntô săk: Dŏng grăp rpuăl prah ih kro gâm bư dak ngêt du nar 2 – 3, du tâ gâm 20 gam, ngêt dak aơ gơi bư luh nđhơng, bư r’hoanh eh.

+ Lah mŭn eh gĕh ta ntô săk jŏ nar: Dŏng n’ha rpuăl prah juh hăch đăp ta ntŭk môr 1 – 2 tâ, đăp nao nao tâm 3-5 nar. Lah chiăt, luh bôk dŏng rse rpuăl prah gâm dak tho ntŭk môr, trăm ăp nar.

H’Mai (t.h)

502
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.