Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Chu Thanh Y

27/12/2018 10:05 G12T+7

Ntơưv xênhr Quangv Ninh tuôx nhoz, uô nênhx ntơưv jos Quangv Hax, xar Nâm N’đir (Krông Nô), ntâu kuôl pux Chu Thanh Y tsinhr chox cênhz zus chêr khâuz ndơưk ntơưv minhx cxưx haz tuôr tsês nghêx xơưk pangx ntâuz truênx thôngr.

Iz chêr khâuz ndơưk truênx thôngr txâuk zos mov, fuôv ntông tâuz hâu, yo ntêr, xêr, hlangz đuôr, trik ntêr los sis trik lur, krưr hlâuz… Khâuz ndơưk gâux nhangz zuôr ntông 10 txux fuôv xưv mênhv sâuv tâuz hâu, chix đangz, hâur saz haz đuôr; xa iz txux hlangz zos nav shang xơưk puz. Kuôl pux Chu Thanh Y tsinhv nhiav zôngv trang sưc uô tsuô zus chêr khâuz ndơưk jông gâux đuô xưs li pâuk chix đangz nhiax, fhleiz, nangz grang… Iz zangv pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk por lênhx cênhz đrul luz nênhx chiax nhoz ntơưv tsôngv box Thanh Y.

Kuôl pux Chu Thanh Y tưs hox đrul khâuz ndơưk truênx thôngr

Mov ntông tâuz hâu muôx hnuz kuz lo ntâus tuôz jông, iz ndil đei ntâu luz nhiax

Ntâu trang sưc zos pâuk chox ntơưv chix đangz

Gâux nhangz txux hlangz lo uô bê ntơưr Nho đrul muôx grê puô shông uô nênhx

Txux fuôv ntơưv gâux nhangz zuôr chox txâus 10 txux sâuv chêr khâuz ndơưk truênx thôngr hnuz uô yôngz đrul muôx grê thair, thor môngr jông haz xangr cuôs tangr tưs tư muôx txix gơưv

Nangz grang lo uô pangx ntâuz jông gâux

Sâuv fuôv ntông tâuz hâu, fuôv chox chi đangz, xêr, hlangz uô pangx ntâuz jông gâux xưs li nôngl, pangx blôngx, ntông, xưv mênhv, ntir khâuz lil…

Hồ Mai

2,124
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.