Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khâuz ndơưk, trang sưc truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

23/09/2016 10:01 G9T+7

Nênhs M’nông muôx ntâu pơưk nhoz sâuv thangx tsangv Đăk Nông.

Khâuz ndơưk ntơưv iz pơưk muôx iz zangv pangx ntâu jông đuô zangv tangz sis muôx iz kror tsongs zos chor maux săc tiv zix. Ntơư zos maux njuôz, đuz, laz (los sis maux gangx đưz); hoas tiêt, pangx ntâu đâms tsât thiên nhiên tox trôngz. Txir nênhx M’nông nangr khôr, lar kangz los sis nangr yo khuôv los sis khuôv iz txux fuôv sâuv xuz pưl, muôx pangx ntâuz lơưr oz fangz bông fuôv, oz tol kangz fuôv muôx tư ntêr. Kuôl pux nangr taz ntêr, yo têk lur los sis têk ntêr đrul pangx ntâu, tsưr kâur jông gâux. Trang sưc tangr tưs tưz tsuv muôx ntơưv nênhs M'nông, chor trang sưc zos nhiax, tôngx, hlơưk los sis muôz ntông, shôngz uô cxangz jông gâux truô khâuz ndơưk hur sinh hoatx, hur chor hnuz lêr hôis.

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl zơưs haz kuôl pux M’nông

Hlơưk lo qoz têx cxeik chia chox sâuv chix đangz, shix đangz têk los sis ntông sâuv tâuz hâu

Y K'rắk

750
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.