Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

But ao nchoh mbăn, ndrăp uĕh kăl e bu nuyh Bu Nong

23/09/2016 10:01 G9T+7

Bu nuyh Bu Nong gĕh âk ngăn Jrŏng rnoi gŭ rêh ta n’gor Dak Nong but ao nchoh mbăn, ăp jrŏng rnoi gĕh rup tanh ta but ao mô gĕh tâm kơt khă nĕ lah gĕh ndrel ăp mau dŏng tanh.

Nĕ gĕh mau ndrêh, ôch, chăng (mô rĭ mau guh); rup vâng, trong tanh uĕh tâm ban nau rêh bri yôk. Bu ka lô Bu Nong way mbăn troi, săk rlưn mô rĭ nchoh ao gleh ti mô rĭ vên du mlâm siăm ta tăng tơh tât ta ndul, bar đah troi bu buănh rse brai. Bu ur nchoh ao jong ti, gleh ti đah rup kao uĕh. Ndrăp way dŏng ndrel ma nchoh mbăn dơi bư tă bơh prăk, đồng, nhong mô rĭ dơi nkra tă bơh tơm si, tơm gle, n’kar gơi bư ân uĕh ma but ao nchoh mbăn tâm nau rêh, ta ăp tâ rbŭn bư brah bon lan bu nuyh Bu Nong.

But ao nchoh mbăn way ơm bu ur, bu ka lô Bu Nong

Grăp nhong gơi bu srĭng jêng rse nhong gơi văn ta ko, ta ti mô rĭ vên ta bôk

Y K'rắk

815
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.