Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr Y têr xar Trươngx Xuân tu jông đăngs jul tsuô pêx xinhv

12/09/2019 15:43 G9T+7

Tsêr Y têr xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 9 canr bôs, nhân viên; hur ntơư muôx 2 bac sir, 3 y sir, yuôr chor zos điêux jươngr haz pux pangz shang.

Lo nganhx Y têr zov chênhr, pangz cơ sơv vât tsât, trang thiêt bis y têr, yuôx… cênhz đrul sir jul ntơưv chor cư yuôx mas hâux lưv tu đăngs jul tsuô pêx xinhv trôngx qơư tưz uô lo jông. Chor moz muôx trơưs cheix, moz sôt xuât huêt, uônr vanr, uô pangx... tưz lo phangx tangr.

​​​​

Canr bôs tsêr y têr xar kra tix vi tsưr ziv seiz shuôs hluz ntơưv nhuôs zâu

​​​​​

Nênhs moz lo pangz njuôl, khu ntơưv tsêr y têr

​​​​

Tsêr y têr muôx txâus yuôx chia pangz mangx pêx xinhv thâuv tuôx njuôl khu moz

Mai Anh

1,828
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.