Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Trường Xuân mât mray uĕh n’hâm suan săk jăn bon lan

12/09/2019 15:43 G9T+7

Trạm Y tế xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 9 kan bộ, bu nuyh kan y tế; tâm nĕ gĕh 2 nai dak si, 3 y sĩ, ba bă neh lah bu nuyh kan mât mray săk jăn n’hanh bu ur ndjôt ndul.

Gơi n’gâng kan Y tế treng, kơl bư ngih wâl, ndu ndơ dŏng khăm săm nau ji y tế, dak si… ndrel ma nau kan lĕ nuih n’hâm bơh y, nai dak si ta trạm nĕ nau kan mât mray n’hâm suan săk jăn bon lan tâm xă lĕ dơi pah kan uĕh. Ăp ntil nau ji tưp tĕng kan, nau ji kop yor măch kăp, nau ji rvĕn, sởi… lĕ dơi njrăng.

​​​​

Kan bộ trạm y tế xă ntĭm oh nur bu ur ksiêm nau hao têh kon se jê

​​​​​

Bu nuyh gĕh nau ji dơi nai dak si khăm, săm nau ji ta trạm y tế

​​​​

Trạm y tế xă gĕh nŭm ăp ntil dak si gơi dŏng săm nau ji ma bu nuyh bon lan

Mai Anh

1,830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.