Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trams Y têr xar Thuâns An trâu saz tu đăngs jul xuz thơưx tsuô pêx xinhv

25/04/2019 19:37 G4T+7

Trams Y têr xar Thuâns An (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 11 canr bô,s nhân viên y têr; hur ntơư muôx 2 bac sir, 2 y sir, yuôr chor zos pux pangz shang, canr bôs jân xur…

Lo nganhx Y têr zov chênhr, pangz mair moc trang thiêts bis njuôl, khu moz, chor y sir, bac sir tưz trâu saz khac phux phiv liv chia chia uô lo jông hâux lưv tu đăngs jul xuz thơưx tsuô pêx xinhv. Chor moz muôx trơưs cheix, moz uônr vanr, bais liêtx… tưz lo phangx tangr. Nax shông chor nhuôs lo tênhs chungv cxix cxuô văc xin lo yangx 95%; chor nhuôs zâu mangl sui jinh jươngr txu grêl yuôr 5%... Zos li đăngs jul ntơưv pêx xinhv hur xar ziv hnuz ziv lo tu jông đuô.

Trams Y têr xar Thuâns An lo pangz txâus yuôx chia khu moz tsuô pêx xinhv

100% pêx xinhv lo njuôl khu moz ntơưv thêv bov hiêmv y têr

Nhân viên y têr tu vangx yuôx njuôz chia cênhz uô cê khu moz

Y Sơn

390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.