Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Thuận An nsrôih mât mray uĕh n’hâm suăl ma bu nuyh bon lan

25/04/2019 19:37 G4T+7

Trạm Y tế xă Thuận An (Dak Mil) abaơ gĕh 11 kan bộ, bu nuyh kan y tế, tâm nĕ gĕh 2 nai dak si, 2 y sĩ, ba bă nĕ lah bu ur ndjôt ndul, kan bộ kơp r’noh bu nuyh bon lan…

Gơi N’gâng Y tế trĕng, kơl ăp ntil măy khăm, săm nau ji, ăp nai dak si, y sĩ lĕ nsrôih găn nau jêr gơi pah kan mât mray n’hâm suăl ma bu nuyh bon lan. Ăp ntil nau ji tĕng kan, nau ji uốn ván, rvĕn… lĕ dơi n’gang. Ăp năm, r’noh kon se jê dơi bu ntâp ăp ntil dak si văcxin gĕh lơ 95%, r’noh kon se r’gay săk jăn hôm e 5%... Yor nĕ, nau ngăch mprăl n’hâm suăl bu nuyh bon lan tâm xă lơ nar lơ dơi bu mât mray uĕh tay.

Trạm Y tế xă Thuận An dơi gĕh tu chê dak si gơi dŏng săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

100 r’noh bu nuyh bon lan dơi khăm săm nau ji đah Sam bŭt n’kar săk y tế

Bu nuyh kan y tế răk chăm tơm dak si nam gơi dŏng săm ndrel nau ji đah ăp ntil dak si bă bă

Y Sơn

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.